Cần bán bộ trống Jazz hiệu Yamaha .

Mình đang cần bán bộ trống Jazz hiệu Yamaha . Tình trạng còn mới nhé mọi người . Do hình chụp bằng điện thoại cùi nên không rõ lắm.
Bạn nào quan tâm hãy liên hệ : 0918488233 - Bình để xem trống nhé . Mình ở Bình Dương nha .

http://i296.photobucket.com/albums/mm196/dior8x/Trong%20Drum/Hi3000nh0419.jpg (http://s296.photobucket.com/user/dior8x/media/Trong%20Drum/Hi3000nh0419.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm196/dior8x/Trong%20Drum/Hi3000nh0416.jpg (http://s296.photobucket.com/user/dior8x/media/Trong%20Drum/Hi3000nh0416.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm196/dior8x/Trong%20Drum/Hi3000nh0420.jpg (http://s296.photobucket.com/user/dior8x/media/Trong%20Drum/Hi3000nh0420.jpg.html)