Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức (đặc sắc)

Tài liệu gồm một số bài viết chuyên đề bất đẳng thức của các bạn học sinh và sinh viên đại học. Học sinh sẽ rất thuận lợi khi đọc những tài liệu này bởi các tác giả đều là bạn bè đồng trang lứa

Phương pháp dồn biến cổ điển - Võ Quốc Bá Cẩn:
Download (http://www.mediafire.com/?ymcyx400tyy)(4MB)

Phương pháp dồn biến - Phan Thành Việt:
Download (http://www.mediafire.com/?idyum2nmcax) (324K)

Phương pháp GLA - Bùi Việt Anh:
Download (http://www.mediafire.com/?jgngozgbwmc) (716K)

Phương pháp ABC - Nguyễn Anh Cường:
Download (http://www.mediafire.com/?nj95dnrl2ya) (252K)

Phương pháp đổi biến pqr - Võ Thành Văn:
Download (http://www.mediafire.com/?dejxhfdvnzb) (528K)