Xây dựng E- Marketing cho ngành hàng gạo của công ty Angimex tại thị trường nội địa - phần 6

Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 45
+ Chu kỳ sống của sản phẩm gạo An Gia được thể hiện qua đồ thị sau:
5.4.2 Kế hoạch giá
+ Mục tiêu định giá gạo An Gia (mục tiêu này được thiết lập trong giai đoạn giới
thiệu và tăng trưởng của chu kỳ sống của gạo An Gia )
 Định giá cao nhất cho sản phẩm chiến l ược là Lúa Mùa để tăng giá trị cho sản phẩ m,
chiếm thị phần cao cấp và thật sự sạch an toàn.
 Sản phẩm Neàng Nhen vệ tinh cũng có giá h ơi cao nhưng thấp hơn Lúa Mùa thể
hiện sản phẩm đặc sản của tỉnh v à vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu về thiếu hụt
sản lượng.
 Sản phẩm OM4900 đ ược định giá cạnh tranh tr ên thị trường để thu hút phần đông
khách hàng có sở thích phù hợp và chiếm lĩnh thị phần với sản l ượng tương đối lớn.
 Giá tăng dần để nâng cao vị thế th ương hiệu.
+ Chu kỳ giá
Chu kỳ tăng giá của loại gạo An Gia dựa tr ên cơ sở của tỷ lệ tăng giá của sản phẩm
gạo trên thị trường và chỉ số giá tiêu dùng của ngành lương thực. Thời điểm dễ d àng
tăng giá nhất là vào tháng Tết hàng năm, với tỷ lệ tăng giá b ình quân 8% - 10%.
Hình 23: Chu kỳ sống của gạo An Gia
Hình 24: Chu kỳ tăng giá các dòng sản phẩm gạo An Gia
Thời gian
Giới thiệu Tăng trưởng
Trưởng thành Suy thoái
Doanh thu
Lợi nhuận
Doanh thu
Lợi nhuận
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 46
Từ năm 2004-2007 chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân là 9,28%, đến tháng 02/2008
là 6,02% và chỉ số giá lương thực tăng bình quân khá cao là 12,9%. Còn t ỷ lệ tăng giá
bình quân của gạo thường cũng khá cao khoảng 15% đến cuối năm 2007 v à vào tháng
02/2008 đã tăng 23%.
Nhu cầu đối với sản phẩm giảm dần khi giá tăng l ên, và mức giá tối ưu nhất là
12.800đ/kg và lợi nhuận đạt cao nhất, mức giá n ày rất tốt cho sản phẩm OM4900 cạnh
tranh trên thị trường. Còn mức giá 14.000đ/kg cũng đem lại lợi nhuận khá cao v à được
dùng cho sản phẩm Neàng Nhen, còn mức 15.000đ áp dụng cho sản phẩm chiến l ược và
thật sự sạch, tốt cho sức khỏe như gạo Lúa Mùa. Những mức giá trên là giá bán sỉ được
áp dụng cho các nhà phân phối, siêu thị, cửa hàng và đại lý gạo của công ty.
Nguồn: tự tổng hợp
+ Những nguyên tắc trong định giá sản phẩm gạo An Gia
Giá sản phẩm chiến lược sẽ cao nhất, các sản phẩm vệ tinh khác t ùy theo từng mục
tiêu cu thể sẽ đề ra chiến lược giá.
Giá sản phẩm phụ thuộc v ào giá gạo nguyên liệu, giá thành sản xuất và sức khỏe của
nhãn hàng tại từng thời điểm
Giá tính cho đại lý cấp 1 theo công thức nh ư sau:
Giá mua vùng nguyên li ệu + Giá sản xuất + Chi phí kinh doanh tr ên thị trường + %
lợi nhuận + % chi phí rủi ro tồn h àng
5.4.3 Kế hoạch phân phối
Đối với sản phẩm gạo l à hàng hoá hữu hình, việc phân phối vẫn có thể sử dụng
Internet và web đ ể hỗ trợ để nâng cao hiệu quả thông qua thiết lập c ơ chế phối hợp hiệu
quả giữa các bên trong hệ thống phân phối; kiểm soát h àng hoá trong quá trình phân
phối; mở rộng kênh phân phối đến các vùng địa lý mới (website thay cho các ph òng
trưng bày truyền thống). Tuy nhiên việc giao hàng vẫn tiến hành theeo cách truyền
thống.
Hình 25: Biểu đồ CPI cả nước và CPI lương thực
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 47
+ Hệ thống phân phối có sự bổ trợ của internet .
Tất cả các cửa hàng và đại lý gạo của công ty đều đ ược trang bị hệ thống máy tính có
kết nối internet và được kết nối cơ sở dữ liệu với. Thông qua internet, nhâ n viên tại cửa
hàng có thể cập nhật các đơn hàng trực tuyến từ đó có thể xử lý đ ơn hàng và phân ph ối
nhanh đến khách hàng. Qua cơ sở dữ liệu được kết nối, công ty có thể cập nhật li ên tuc,
kịp thời tình hình bán hàng ở mỗi địa điểm, nhu cầu khách h àng tăng giảm qua từng thời
điểm để có chính sách phân bổ lượng gạo thích hợp.
+ Đặt hàng trực tuyến trên Website.
Quy trình đặt mua trực tuyến gạo An Gia trải qua 5 b ước cơ bản như sau:
Bước 1: Truy cập vào website công ty ANGIMEX t ại địa chỉ
http://www.angimex.com.vn/ , sau đó chọn mục “Đặt hàng trực tuyến”.
Bước 2: Nhập thông tin đặt h àng vào biểu mẫu có sẵn, theo thứ tự v à quy trình được
hướng dẫn từng bước trên website để chọn loại gạo và số lượng.
Bước 3: Nhập các thông tin cá nhân (bắt buộc) như: Họ tên, địa chỉ giao hàng, điện
thoại liên lạc… để cung cấp thông tin về khách h àng. Thực hiện thành công bước này,
khách hàng sẽ nhận được thông báo xác nhận đ ã đặt hàng thành công.
Bước 4: Nhân viên Trung tâm bán hàng G ạo An Gia của công ty Angimex ngay sau
khi nhận được thông tin đặt hàng trực tuyến của khách h àng sẽ liên lạc với khách theo
số điện thoại đã cho để xác nhận lại thông tin đặt h àng và thông báo th ời gian giao hàng.
Bước 5: Nhân viên giao hàng G ạo AN GIA sẽ tiến hành việc giao hàng tận nhà của
khách và gửi tặng khách hàng các sản phẩm khuyến mãi của công ty (nếu có đợt khuyến
mãi).
Dưới đây là quy trình xử lý đơn đặt hàng gạo An Gia qua website ( trang bên)
Bước 1:
Chọn mục
“Đặt hàng
trực tuyến
Bước 2:
Nhập
thông tin
đặt hàng
Bước 3:
Nhập
thông tin
cá nhân
Bước 4:
Xác nhận
thông tin
Bước 5:
Giao
hàng
Hình 26: Quy trình đặt mua trực tuyến gạo An Gia
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 48
Khách
hàng
Danh mục
khách hàng
Giao
hàng
Danh mục
hàng hóa
Cửa
hàng
gạo
Đơn hàng
tổng hợp
Giỏ
hàng
Đặt hàng
vào giỏ
Đặt
hàng
Phân chia
đơn hàng
Cập nhật
đơn hàng
Thỏa thuận với
khách hàng
Tìm kiếm
Tìm hàng
Danh sách
hàng hóa
Mua hàng
Hàng tìm thấy
Quyết định mua hàng
Chia đơn hàng
Lập đơn hàng
Đơn hàng cho cửa hàng
Thông tin về đơn hàng
Lập đơn hàng
cho cửa hàng
Cập nhật đơn hàng
Thành công
Thất bại
Đồng ý
Lấy tin về khách hàng
Đưa vào giỏ
Lấy danh
mục hàng
Danh mục
hàng định
mua
Thỏa thuận
Phản hồi
Đơn hàng cho
từng cửa hàng
Lấy thông tin
về đơn hàng
Hình 27: Quy trình xử lý đơn đặt hàng trực tuyến sản phẩm gạo An Gia
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 49
+ Giải thích quy trình xử lý đơn đặt hàng trực tuyến sản phẩm gạo An Gia
Bước 1: Khách hàng truy c ập website của công ty v à có nhu cầu mua gạo sẽ tiến h ành
tìm kiếm các loại gạo với trọng l ượng thích hợp trong site danh mục h àng hóa. Trong
site này chứa đầy đủ thông tin về sản phẩm gạo củ a công ty cũng như mức giá cụ thể để
khách hàng dễ dàng lựa chọn.
Bước 2: Sau khi lựa chọn được một sản phẩm gạo ưng ý khách hàng sẽ chọn mục “Đặt
hàng” cho sản phẩm này và tiếp tục tìm kiếm sản phẩm khác. Khi khách h àng chọn mục
“Đặt hàng” bên dưới sản phẩm thì sản phẩm này đã được đặt vào “Giỏ hàng” mua sắm
của họ. Tiếp tục quá tr ình mua sắm khách hàng sẽ làm phong phú thêm gi ỏ hàng cho
mình. Lúc này khách hàng s ẽ được xem lại danh mục các sản phẩm gạo họ định mua
trong giỏ hàng, nếu đổi ý về loại gạo n ào đó khách hàng có th ể bỏ ra khỏi giỏ hàng và
nếu như đã hài lòng và đi đến quyết định mua cuối c ùng thì khách hàng s ẽ chốt danh
sách hàng cần mua và chọn mục “Đặt mua” trong “Giỏ hàng”. Cuối bước này sẽ có
một bảng hiện ra đầy đủ thông tin danh mục gạo cũn g như tổng giá trị giỏ hàng của
khách hàng. Sau đó khách hàng s ẽ phải điền đầy đủ những thông tin cá nhân nh ư: Tên,
địa chỉ, số điện thoại, email v à có thể thêm phân mô tả đường đi (hình 28). Đây là
những thông tin rất quan trọng để có thể tiến h ành giao gạo cho khách hàng một cách
nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên khách hàng ch ỉ phải điền những thông ti n ày khi
mua hàng lần đầu, những thông t ìn này sẽ được lưu giữ cho những lần mua h àng lần
sau. Đối với khách hàng đã đăng ký thành viên của website thì chỉ cần đăng nhập tài
khoản là có thể tiến hành mua hàng bình th ường, hệ thống máy sẽ bỏ qua b ước này cho
khách hàng.
Bước 3: Tất cả những đơn hàng của khách hàng trong bước 3 sẽ được hệ thống máy
tính lập, xử lý và chuyến đến kho lưu trữ đơn hàng tổng hợp.
Hình 28: Mẫu thông tin cá nhân khi đặt h àng qua website gạo An Gia
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 50
Bước 4: Là công đoạn phân chia đơn hàng cho từng cửa hàng, đại lý gạo của công ty.
Tất cả những thông tin về đ ơn hàng sẽ được lấy trong kho dữ liệu về đ ơn hàng tổng hợp.
Lúc này hệ thống máy sẽ tiến h ành lập đơn hàng cho từng cửa hàng nơi mà vị trí giao
hàng sẽ ở gần cửa hàng đó hơn ở những cửa hàng bán gạo khác của công ty (những vị
trí này được lập trình sẵn trong hệ thống).
Bước 5: Nhân viên bán hàng tr ực tuyến sẽ lấy thông tin về khách h àng trong “Danh
mục khách hàng” và tiến hành trao đổi, thỏa thuận với khách h àng thông qua điện
thoại. Sau khi xác nhận đơn hàng với khách hàng thành công hoặc thất bại thì đơn hàng
sẽ được cập nhật ngay đến cho từng cửa h àng. Sau khi trao đôi với khách hàng, họ đồng
ý mua thì sẽ chuyến đến bước cuối cùng là giao hàng.
Bước 6: Đây là bước cuối cùng trong quy trình xử lý đơn hàng. Sau khi đã có những
thông tin cần thiết, nhân viên giao hàng Gạo AN GIA sẽ tiến hành việc giao hàng tận
nhà của khách và gửi tặng khách hàng các sản phẩm khuyến m ãi của công ty (nếu có
đợt khuyến mãi).
+ Đại lý qua mạng.
Công ty sẽ tìm kiếm những trang web giao dịch trực tuyến nh ư: www.123mua.com
để làm đại lý cho sản phẩm gạo của m ình. Vì đây là những trang giao dịch trực tuyến
đóng vai trò như chợ điện tử nên có rất nhiều người truy cập. Những trang web n ày sẽ
chào bán sản phẩm gạo An Gia, công ty sẽ trả một mức hoa hồng đại lý qua mạng cho
những trang này.
5.4.5 Kế hoạch xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.
Trong E-marketing, kế hoạch xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh bao gồm các ch ương
trình quảng cáo, khuyến m ãi, chiêu thị, hỗ trợ khách hàng,…được thực hiện trên website
dựa trên cơ sở của những hoạt động marketing truyền thống, cụ thể nh ư sau:
- Catalogue điện tử: Công ty sẽ thiết kế danh mục nhữ ng sản gạo An Gia gồm có: logo,
hình ảnh các loai bao b ì (2kg, 5kg, 10kg, 20kg) kèm theo m ức giá, hệ thống nhận dạng
thương hiệu gạo An Gia và đăng tải trên website công ty c ũng như các website quảng
cáo khác. Qua đó sẽ tạo cho khách h àng cảm giác yên tâm, tin tưởng và thoải mái lựa
chọn sản phẩm phù hợp nhưng không kém ph ần sinh động, hình ảnh trung thực như
mua hàng tại cửa hàng.
- Tiến hành những giao dịch qua mạng .
Đây là phần quan trọng của một website giao dịch, do đó công ty phải chuẩn bị kỹ
nền tảng để có thể làm tốt các yếu tố này từ khâu giới thiệu sản phẩm, thiết lập giỏ h àng
cho người mua đến xử lý đ ơn đặt hàng, giao hàng và k ết thúc bằng việc thanh toán tiền
hàng. Những giao dịch này càng phải đơn giản và nhanh chóng cho ngư ời mua gạo qua
website nhưng cũng phải đảm bảo những thông tin khách h àng cần thiết. Do tính phức
tạp trong việc thiết lập hệ thống giao dịch thông qua website n ên công ty phải có đội
ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và năng lực tốt, có kế hoạch v à chính sách bảo
mật thông tin giao dịch để bảo đảm tính an to àn cao. Bên cạnh internet thì điện thoại
cũng góp phần hỗ trợ hoạt động emarketing rất hiệu quả trong khâu trao đổi, đ àm phán,
xác minh thông tin khách hàng sau khi đ ã có những đơn hàng.
- Hỗ trợ khách hàng và FAQs (Frequently Asked Questions: Nh ững câu thường hỏi)
trực tuyến.
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 51
Thông qua những công cụ giao tiếp nh ư Skype, yahoo chat,…và kể cả thông qua
điện thoại, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ trả lời, giải đáp những thắc mắc của khách
hàng. Bên cạnh đó hoạt động n ày bao gồm hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng cách thức
mua hàng qua website c ủa công ty, kiến thức chăm sóc sức khỏe, dinh d ưỡng gia đình,
cách thức nấu ăn ngon,…Những hoạt động n ày thể hiện chất lượng dịch vụ chu đáo m à
công ty mang lại cho khách hàng, giúp họ cảm nhận được sự tiện lợi khi mua sản phẩm
gạo An Gia.
Dữ liệu E-marketing của gạo An Gia cơ bản là những dữ liệu về thị trường cho sản
phẩm, thông tin khách hàng
9
, lượng nhu cầu qua từng thời điểm, dữ liệu về t ình hình
hoạt động của các cửa h àng, đại lý gạo của công ty,…Dữ liệu E-marketing sẽ hỗ trợ
hiệu quả cho hoạt động kinh doanh gạo của công nhất l à cho chương trinh qu ản lý quan
hệ khách hàng (CRM). Những dữ liệu này được xây dựng thông qua các việc tổng hợp
dữ liệu của các hoạt động nghiên cứu thị trường, bán hàng, hoạt động marketing cho sản
phẩm gạo An Gia và những hoạt động khác có li ên quan.
- Quảng cáo trên internet:
+ Website:
 Nút bấm (button)
Là những quảng cáo loại nhỏ có thể bố trí ở bất kỳ chỗ nào trên một trang và nối tới
trang của người thuê nút. Đặc điểm của loại quảng cáo n ày là đơn giản giúp chúng ta có
thể truyền bá được nhãn hiệu.
 Các liên kết văn bản (Textlink)
Các liên kết là các phần của tài liệu, văn bản hoặc các h ình ảnh, được dùng chỉ mục
khi nhấn chuột vào đó sẽ dẫn đến các phần khác nhau trong một t ư liệu hoặc các vị trí
nào đó của một tài liệu hoàn toàn khác. Đây là lo ại quảng cáo ít gây phiền toái cho
người truy cập nhất nh ưng lại có hiệu quả cao nhất. Vì chúng rất gọn nhẹ nên sẽ tạo cho
khách người xem không mất nhiểu thời gian để tải xuống, đồng thời có thể thông qua đó
có thể miêu tả rõ ràng hơn về sản phẩm gạo của công ty.
Ví dụ câu liên kết như: “Chương trình khuyến mãi dùng thử sản phẩm gạo An
Gia từ ngày 02/09 đến 02/10”, khi di chuyển chuột vào sẽ chuyển thành màu xanh có
gạch chân: “Chương trình khuyến mãi dùng thử sản phẩm gạo An Gia từ ng ày
02/09 đến 02/10”, khi nhắp chuột vào sẽ liên kết đến một mục có nội dung về ch ương
trình khuyến mãi sản phẩm gạo An Gia.
Bên cạnh đó có thể kết hợp giữa quảng cáo kiểu nút bấm có kèm theo văn bản có thể sẽ
mang lại hiệu quả cao.
 Dải băng quảng cáo động: Đây l à những dải băng có thể di chuyển cuộn lại.
Chúng ta sẽ sử dụng những h ình ảnh dạng file có đuôi .GIF hoạt động giống nh ư những
cuốn sách lật gốm nhiều h ình ảnh nối tiếp. Đây là hình thức quảng cáo phổ biến v ì nó
được nhấp chuột vào nhiều hơn so với quảng cáo bằng giải băng tĩnh.V ì có nhiều khung
nên dải băng có thể đưa ra được nhiều thông tin v à hình ảnh về sản phẩm gạo của công
9
Phần phục lục: Phiếu quản lý thông tin khách h àng.
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 52
ty. Đồng thời chi phí để tạo ra đ ược những dải băng này không tốn kém và kích cỡ của
nó nhỏ nên không chiến nhiều diện tích tr ên site.
Dưới đây là hình ảnh hai dải băng quảng cáo của sản phẩm gạo An Gia đ ược ghép
bằng nhiều hình ảnh chuyển động liên tiếp nhau và được đặt ở hai bên trang website.
Trọng tâm nội dung của hai dải băng n ày là số điện thoại giao h àng tận nơi ở Thành phố
Long Xuyên và Thành ph ố Hồ Chí Minh với các chính sách nh ư: nhanh chóng, ti ện lợi
và miễn phí. Thông qua đó sẽ thu hút khách h àng mua gạo An Gia và tạo cho họ cảm
giác được phục vụ nhiệt tình.
+ Email direct marketing (qu ảng cáo bằng Email)
+ Quản lý quan hệ khách h àng (CRM)
+ Các hoạt động khác:
Sử dụng website, email v à các phương tiện điện tử khác để thực hiện các công việc nh ư:
- Nghiên cứu thị trường;
- Đăng ký dùng thử sản phẩm thông qua website;
- Chương trình khuyến mãi đối với thành viên gạo An Gia trên website,…
5.5 Biện pháp thực hiện kế hoạch
5.5.1 Kế hoạch tổ chức sản xuất
 Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm
- Chất lượng sản phẩm trong khâu thu mua.
Để đảm bảo đúng số l ượng và tiêu chuẩn đề ra về nguồn nguy ên liệu, công ty phải
tiến hành ký hợp đồng bao tiêu đối với người nông dân. Bằng việc ký hợp đồng n ày,
công ty sẽ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, vốn cũng nh ư giống lúa cho các hộ nông dân đ ược
bao tiêu. Do đó công ty có th ể kiểm soát được quá trình canh tác lúa của các hộ này và
thực hiện theo quy trình GAP.
Sau khi thu hoạch bộ phận thu mua nguy ên liệu gạo của công ty sẽ đến tận v ùng
nguyên liệu để lấy lúa. Không chỉ kiểm soát chấ t lượng lúa thu hoạch m à công ty còn cử
nhân viên là các kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn nông dân kỹ thuật v à kiểm soát từ khâu
làm đất, gieo sạ, chăm sóc đến khâu thu hoạch, đảm bảo chặt chẽ chất l ượng nguyên
Hình 29: Dải băng quảng cáo động dịch vụ giao gạo An
Gia tận nhà được đăng tải trên Website
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 53
liệu lúa đầu vào. Công ty cũng có thể kết hợp với các c ơ quan chức năng để triển khai
các chương trình canh tác, thông qua đó có thể đảm bảo tốt các ti êu chuẩn đề ra.
Vùng nguyên liệu mà công ty tiến hành bao tiêu tại một số xã của hai huyện: Tri
Tôn và Tịnh Biên. Đây là hai huy ện còn canh tác lúa mùa và Nàng Nhen. Vùng nguyên
liệu này cách các kho và nhà máy ch ế biến gạo của công ty không xa n ên có thể hạn chế
được chi phí vận chuyển.
- Chất lượng sản phẩm trong khâu chế biến.
Đây là khâu quan tr ọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất l ượng gạo. Mặc dù hệ thống
máy móc hiện tại còn đang sử dụng được nhưng tỷ lệ hao hụt cao dẫn đến tỷ lệ gạo
thành phẩm thu được thấp. Giải pháp cho công ty l à sử dụng hết công suất của hệ thống
máy móc chế biến gạo này để rút ngắn thời gian khấu hao. Sau đó công ty n ên tiến hành
đầu tư một số thiết bị hiện đại trong công đoạn chế biến gạo để có thể nâng cao chất
lượng đầu ra, từ đó đáp ứng tốt nhu cầu thị tr ường về chất lượng và cũng là đảm bảo uy
tín cho thương hiệu gạo An Gia.
- Chất lượng sản phẩm trong khâu đóng gói, bảo quản, vận chuyển.
Mặc dù đây chỉ là hình thức của sản phẩm nh ưng nó cũng góp phần quan trọng
trong việc nâng cao giá trị cho sản phẩm gạo An Gia. Đặc biệt l à khi mức sống của
người dân ngày càng cao, người tiêu dùng ngày càng ưa chu ộng những sản phẩm có
mẫu mã bao bì đẹp, hấp dẫn, độ thẩ m mỹ cao, tiện lợi và lịch sự.
 Quy trình sản xuất gạo An Gia:
Để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm gạo An Gia, các khâu của quá tr ình sản xuất
được thiết lập như sơ đồ sau:
Lúa Nguyên Liệu
Nhập Kho Sơn Hòa
Xay lức tại Sơn Hòa
Xát trắng tại Sơn Hòa
Tách màu
Nhập kho thành phẩm Xí Nghiệp 1
Cửa hàng gạo
Lau bóng
Đóng gói
Nhập kho gạo
Hình 30: Quy trình sản xuất gạo An Gia
Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX
Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 54
Giải thích quy trình:
Lúa nguyên liệu sau khi thu mua sẽ đ ược tập hợp tại kho lương thực Sơn Hòa, sau
đó sẽ tiến hành xay lức cũng như xát trắng tại đây. Gạo đ ã qua xát trắng sẽ được vận
chuyển về kho gạo của công ty để thực hiện khâu chế biến gồm có lau bóng, tách
màu,…sau khi có đư ợc gạo thành phẩm thì đến công đoạn đóng gói rồi chuyển về kho
thành phẩm tại Xí Nghiệp 1 đồng thời đ ưa đến các cửa hàng gạo An Gia.
 Biện pháp đảm bảo sản l ượng đáp ứng nhu cầu:
Để có thể đảm bảo đ ược sản lượng đáp ứng nhu cầu của tị tr ường, công ty tiến hành
ký kết hợp bao tiêu sản phẩm với bà con nông dân với diện tích lớn tại v ùng nguyên
liệu Tri Tôn và Tịnh Biên. Như thể công ty có thể chủ động nguồn nguy ên liệu cũng
như đảm bảo hoạt động sản xuất đ ược tổ chức tốt.
5.5.2 Đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc thực hiện E-marketing
Biện pháp quan trọng làm nền tẳng cho hoạt động E-marketing đó chính là việc đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng TMĐT cụ thể l à:
- Hệ thống cửa hàng kinh doanh:
Chuỗi cửa hàng gạo của công ty ngoài việc bố trí tại địa điểm thuận lợi th ì còn phải
chú ý đến tính thống nhất trong v iệc xây dựng hệ thống nhận dang th ương hiệu An Gia.
Hệ thống cửa hàng gạo An Gia sẽ được thiết lập trước tại An Giang (cụ thể l à TP
Long Xuyên: 03 c ửa hàng) và TP Hồ Chí Minh (02 cửa h àng) vào năm 2009. Sau đó h ệ
thống sẽ được mở rộng đến các tỉnh của ĐBSC L như: Cần Thơ, Kiên Giang, V ĩnh
Long,…
2009 2010
5 15
- Hệ thống máy móc thiết bị phục vụ E-marketing:
Các cửa hàng, đại lý gạo An Gia đều phải đ ược trang bị máy tính có nối mạng
intenet, máy điện thoại, máy fax,…Các máy móc n ày phải đảm bảo hoạt độn g tốt, liên
tục.
- Hệ thống thông tin trực tuyến .
Đó là những thông tin về khách hàng, hoạt động tư vấn hỗ trợ khách hàng trực
tuyến, các giao dịch cũng như xử lý đơn đặt hàng trực tuyến. Quá trình này phải đảm
bảo thông suốt và liên tục. Hệ thống thông ti n trực tuyến không chỉ phục vụ nhu cầu nội
bộ hoạt động kinh doanh của công ty m à thông qua website cũng phải thường xuyên cập
nhật nội dung, tin tức sự kiện, các ch ương trình khuyến mãi,…để có thể truyền tải
nhanh nhất đến người truy cập.
- Hệ thống an ninh, bảo mật.
Đây là một phần quan trọng trong c ơ sở hạ tầng TMĐT, công ty phải đầu t ư và tăng
cường hoạt động bảo mật thông tin của chính m ình, thông tin khách hàng, c ơ sở dữ liệu
Bảng 7: Số lượng cửa hàng gạo An Gia qua các năm